New Ventures


New Ventures zijn 'spin-off' bedrijven die ontstaan uit onderzoek dat op de Universiteit van Amsterdam plaatsvindt.

Lees meer

New Ventures


De bedrijven in dit cluster zijn potentiële spin off bedrijven die op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn opgericht en een commercieel oogmerk hebben. Het betreft startups die aan de volgende criteria voldoen: een innovatief businessmodel, goed onderbouwd financieel plan, de aanwezigheid van het juiste team en schaalbaarheid. Het gaat hier veelal over het in de markt zetten van een product. De Universiteit van Amsterdam participeert middels de UvA Holding in deze bedrijven in het kader van valorisatie. Er wordt geïnvesteerd in verdere kennisontwikkeling en daardoor waardevermeerdering, dit met als doel deze bedrijven op een bepaald moment ten gelde te maken ten behoeve van de universiteit (exit strategie).

Meer informatie over het valorisatiebeleid van de universiteit is te vinden via onderstaande link:
http://www.uva.nl/over-de-uva/uva-profiel/beleidsstukken/valorisatie/valorisatie-bij-de-universiteit-van-amsterdam.html

Voor eventuele vragen kunt u contact zoeken met UvA Holding (telefoonnummer 020-525 6151)

 

Contact


 

UvA Holding BV
Roetersstraat 35
1018 WB Amsterdam

020 - 421 0001

020 - 421 0006

Directie
ir. P.F. Krijnsen MBA

Raad van Commissarissen
ing. A.H. Lundqvist
prof.dr. E.J. Fischer
prof.dr. H.M. Amman
drs. J.W. Lintsen MBA